شاعرانه‌های صبح

گفت و گوی آفتاب با پرنده‌ها

عاشقانه‌های آخرین ماه با نسیم و برکه‌ها

روی باز کوچه سوی خندهٔ پیاده‌ها

 که نیستند


ای دریغ

کوچه‌ها چه خالی‌اند و آسمان چه بی‌نصیب


نیویورک -- سپتامبر ۲۰۱۶