دیگر غرور جاده‌ها را گل بگیرید

تقویم‌ها را مُهر شد باطل بگیرید


از مزرعه تنها مترسک مانده و بس

آتش بر این صحرای بی‌حاصل بگیرید


دریا پریشان می‌شود وقتی که شب‌ها

مهتاب را از خلوت ساحل بگیرید


این کاروان درجا زده در ماندن خویش

جان را ز جان خستهٔ محمل بگیرید


در کوره‌راه ماندن و تردید رفتن

باید غبار از جان ناقابل بگیرید


وقتی که چشمی جاده‌ها را بی‌قرار است

لختی سراغ از یادگار دل بگیرید


تابستان ۱۳۹۲

سانی‌ویل، کالیفرنیا